O experimentu

Tetno blog vznikl 15.července 2013 jako experiment, na kterém bych chtěl ukázat, zda je dnes stále ještě možné vydělat provozováním webové stránky s vynaložením pouze minimálního úsilí.

Na stránkách blogu vás budu průběžně informovat o činnostech, které jsem pro získání plánovaných příjmů uskutečnil a o krocích které mě dále čekají. Průběžně budu také zveřejňovat náklady a příjmy, které provozem tohoto webu vzniknou.

Sami tak uvidíte, zda mnou zvolený postup bude mít úspěch a bude tak hodný následování, nebo zda zkončí naprostým fiaskem.

Cíl

I když jsem si vědom toho, že všechny začátky jsou obtížné, je mým cílem dosáhnout provozováním tohoto blogu během jednoho roku pravidelných měsíčních příjmů ve výši 10.000Kč jen s minimálním vynaloženým úsilím. Je mi ale jasné, že zpočátku se budu muset pěkně otáčet…

Plán vs. Skutečnost

Následující graf zobrazuje porovnání plánovaných měsíčních příjmů s příjmy skutečnými.